Neurofeedback voor bedrijven en instellingen


Het inzetten van NeurOptimal® neurofeedback als middel tot peakperformance biedt grote positieve effecten voor bedrijven en instellingen. De neurofeedbacktrainingen verminderen belemmerende factoren, vergroten de stressbestendigheid, flexibiliteit, oplossingsgerichtheid en dus productiviteit, om slechts enkele van de vele positieve effecten te benoemen. Ziekteverzuim wordt verminderd en uitvallers herstellen sneller. Al bij al wordt er een flow gestimuleerd en helpt neurofeedback de volledige potentie aan het licht te brengen van de werknemer, als ook van het gehele bedrijf. 

Wil je weten of je bedrijf al effectief en efficiënt is? Loop onderstaande punten eens na en trek zelf de conclusie of het optimaler kan:
  • Ziekteverzuim: De afgelopen 10 jaar gemiddeld rond 4% ziekteverzuim in Nederland. De kosten van een werknemer die thuis zit wegens ziekteverzuim zijn gemiddeld € 200,- tot € 400,- per dag. (Bron: CBS).
  • Productiviteit: werknemers verspillen gemiddeld 3 uur per dag door gebrek aan productiviteit. (Bron: Microsoft Office 2016 research).
  • Communicatie: hoe verloopt de interne communicatie? Zijn de doelen duidelijk? In welke mate zijn werknemers representatief naar klanten van het bedrijf?
  • Flow: werknemers die flow ervaren in hun werk zijn 18% productiever en hebben 27% minder kans op ziekteverzuim. (Bron: wereldwijd onderzoek van Gallup Consulting).
  • Preventie: In hoeverre maakt het bedrijf gebruik van preventiemethodieken? In Nederland is slechts 25% van de bedrijven proactief bezig met preventie.
Referenties:

Sensor Partners: begonnen met een pilot in 2011/2012, sindsdien wordt de werknemers een x aantal sessies per jaar aangeboden door het bedrijf. Het bedrijf heeft een afname in ziekteverzuim gerapporteerd van 2,8% naar 1,2%. Werknemers rapporteren de volgende cijfers: 91% geeft aan de neurofeedbacktrainingen zelf als positief te ervaren, 82% heeft positieve effecten ervaren die men refereert aan de neurofeedback en 91% beveelt het andere collega's aan.

TriviumLindenhof: begonnen met een pilot in 2013, waarna zij enkele werknemers de mogelijkheid hebben gegeven de neurofeedbacktrainingen intern te gaan verzorgen, en inmiddels ook voor externe cliënten. 
Werknemers rapporteren de volgende cijfers: 80% geeft aan de neurofeedbacktrainingen zelf als positief te ervaren, 80% heeft positieve effecten ervaren die men refereert aan de neurofeedback en 80% beveelt het andere collega's aan.

Van beide bedrijven geven de werknemers de volgende punten aan als meerwaarde van NeurOptimal® voor bedrijven:
Stressbestendigheid, efficiëntie, beter overzicht en duidelijker prioriteiten stellen, opladen/meer energie, effectief beter gaan presteren, toegenomen collegialiteit, ontspanning, verbeterd geheugen, optimaal functioneren.

Voor meer informatie, zie ook onderstaande presentatie, zoals gegeven op de recente NeurOptimal® Research & Innovation Conference 2016 te Florida: 


(Presentatie is in het Engels.)


Wil jij je organisatie zo optimaal mogelijk laten functioneren? Neem hier vrijblijvend contact op voor advies op maat. De neurofeedbacktrainingen worden op locatie verzorgd.