Angst en neurofeedback

Angst is vrijwel altijd gekoppeld aan het verleden en/of de toekomst en slechts zelden dienend voor het heden. We blijven hangen in wat er in het verleden is gebeurd of maken ons zorgen om wat er in de toekomst wellicht zou kunnen gaan gebeuren. Hierdoor verliezen we het contact met het hier en nu. Neurofeedback doorbreekt de oude paden die de angsten in stand houden en brengt je weer naar het hier en nu, waardoor je met een open houding situaties kunt aangaan.
Cliënten rapporteren regelmatig dat ze acties ondernemen die ze voorheen niet durfden, vaak zelfs zonder het in eerste instantie te beseffen.