Gedragsproblemen/leerproblemen en neurofeedback

Neurofeedback traint het brein om flexibeler en veerkrachtiger te zijn. Het brein gaat optimaler functioneren, wat leidt tot een toename van cognitieve functies.
Voor mensen met leerproblemen, dyslexie etc. betekent dit dat je zal ervaren dat uitdagingen minder moeite kosten dan voorheen, wat te zien zal zijn in prestaties op school of op het werk. Je ervaart meer overzicht en kan duidelijke doelen stellen. Tevens zorgt het ervaren van verbeterde cognitieve functies vaak voor een verhoogd zelfvertrouwen.

Gedragsproblematiek is tevens nauw verbonden aan disbalans in de hersenen. De neurofeedback trainingen zorgen voor innerlijke rust, overzicht en meer begrip voor zowel jezelf als anderen. De sociale vaardigheden nemen toe, alsook het onder controle hebben en uiten van emoties. Zowel volwassenen als jongeren ervaren door de neurofeedback trainingen snel een verhoogd gevoel van controle en stabiliteit. Tevens is de omgeving zich snel bewust van positieve veranderingen in de sociale omgang.