Stoornissen uit het autistisch spectrum en neurofeedback
 
Neurofeedback optimaliseert het brein binnen de mogelijkheden van de desbetreffende persoon. Bij iemand met autisme betekent dit dat de neurofeedback positieve veranderingen teweeg zal brengen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie en stereotiepe gedragspatronen zullen verminderen. Vaak ziet men dat kinderen met autisme dankzij de neurofeedback beter raad lijken te weten met zichzelf en het dagelijks leven en hierdoor lekkerder in hun vel zitten en een bepaalde mate van innerlijke rust te ontwikkelen.