Laag zelfvertrouwen en neurofeedback

We weten lang niet altijd waardoor een laag zelfvertrouwen ontstaan is. Vaak zijn het meerdere situaties geweest in het verleden die ons laten twijfelen aan onszelf. Wellicht waren we in een aantal van die situaties nog zo jong dat we ons de situatie nu niet meer kunnen herinneren. Het gebrek aan zelfvertrouwen is er echter wel. Het brein heeft verbindingen gelegd tussen de situaties van vroeger die het lage zelfvertrouwen in stand houden.
Het voordeel van neurofeedback is dat je niet hoeft uit te zoeken waar dit gebrek aan zelfvertrouwen oorspronkelijk door ontstaan is of wat er aan heeft bijgedragen. Neurofeedback brengt je terug naar het heden en verbreekt de verbindingen naar deze vroegere situaties en de overtuigingen die daaruit ontstaan zijn. Het brokkelt de overtuigingen af die je belemmeren in plaats van je voeden. Hierdoor ga je nieuwe situaties met een open houding aan en kun je deze realistischer bekijken.
Tegelijkertijd brengt neurofeedback je dichter bij jezelf en vergroot het je gevoel van innerlijke kracht. Je kwaliteiten en persoonlijkheid krijgen de ruimte zich te openbaren en je gaat duidelijker inzien wat je weg is. Dit leidt tevens weer naar een toename van eigenwaarde.

Mensen ervaren vaak en snel dat de neurofeedback hen een innerlijke kracht laten ervaren die ze niet van zichzelf kennen. Dit gaat vaak gepaard met een gevoel van flow; het gevoel de hele wereld aan te kunnen. Bij situaties die niet gaan zoals men wenste maakt men zich minder druk en voelt men zich niet uit het veld geslagen. Waar men vroeger nog in een neerwaartse spiraal terecht kwam na één tegenvallende gebeurtenis, haalt men nu de schouders op en gaat men vol vertrouwen en een glimlach verder, met een herboren innerlijke kracht.